Hier registreert u zich voor opgave binnenhavengeld beroepsvaart bij Havenbedrijf Amsterdam en Gemeente Zaanstad. Voor binnenhavengeld voor pleziervaart kunt u terecht bij Waternet.

Inloggegevens

Minimaal 8 tekens, minstens één cijfer, één hoofdletter en één kleine letter

Klantgegevens

Dit e-mailadres wordt gebruikt bij e-facturering
Wilt u Havenbedrijf Amsterdam machtigen om automatisch de verschuldigde bedragen af te schrijven? Download dan het machtigingsformulier.
Standaard verstuurt Havenbedrijf Amsterdam facturen per e-mail in pdf en xml-formaat.